الفرق بين المراجعتين ل"ميدياويكي:Common.js"

تم إزالة 1٬568 بايت ،  قبل 7 سنوات
update
ط (Protocol relative script includes)
(update)
}
}
 
 
 
}
 
if jQuery(window.addEventListenerdocument) window.addEventListenerready("load",customizeWiktionary,false);
else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload",customizeWiktionary);
 
/* Remember to keep [[MediaWiki:Standard.js]] in sync with this, for classic style! */
//============================================================
 
/**
* Installation d'une nouvelle fonction de cette façon:
* aOnloadFunctions[aOnloadFunctions.length] = nom_de_la_fonction; // (sans parenthèses)
*/
if (!window.aOnloadFunctions) {
var aOnloadFunctions = new Array();
}
 
window.onload = function()
{
if (window.aOnloadFunctions) {
for (var _i=0; _i<aOnloadFunctions.length; _i++) {
aOnloadFunctions[_i]();
}
}
}
 
 
/**
* Ajouter une nouvelle fonction a excuter au chargement de la page.
*/
function addLoadEvent(func)
{
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", func, false);
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", func);
}
//============================================================
//
// لإضافة قالب خاص
//
// ============================================================
// BEGIN Enable multiple onload functions
 
// setup onload functions this way:
// aOnloadFunctions[aOnloadFunctions.length] = function_name; // without brackets!
 
if (!window.aOnloadFunctions) {
var aOnloadFunctions = new Array();
}
 
window.onload = function() {
if (window.aOnloadFunctions) {
for (var _i=0; _i<aOnloadFunctions.length; _i++) {
aOnloadFunctions[_i]();
}
}
}
 
// END Enable multiple onload functions
var collapseCaption = "أخفِ";
var expandCaption = "أظهر";
function hasClass( element, className ) {
var Classes = element.className.split( " " );
for ( var i = 0; i < Classes.length; i++ ) {
if ( Classes[i] == className ) {
return ( true );
}
}
return ( false );
}
function collapseTable( tableIndex )
for ( var i = 0; i < Tables.length; i++ ) {
if ( hasClass$( Tables[i], ).hasClass("collapsible" ) ) {
NavigationBoxes[ tableIndex ] = Tables[i];
Tables[i].setAttribute( "id", "collapsibleTable" + tableIndex);
for ( var i = 0; i < tableIndex; i++ ) {
if ( hasClass$( NavigationBoxes[i], ).hasClass("collapsed" ) || ( tableIndex >= autoCollapse && hasClass$( NavigationBoxes[i], ).hasClass("autocollapse" ) ) ) {
collapseTable(i);
}
}
addLoadEventjQuery(document).ready(createCollapseButtons);
 
 
2

تعديل